DelVitae – Heavy Metal Detox

150,00 

Suplement diety DelVitae Heavy Metal Detox jest produktem wspomagającym układ odpornościowy organizmów żywych, składający się z kompozytów produkcji polskiej na bazie naturalnych produktów. Substancje zawarte w preparacie, z układu pokarmowego przenikają do krwi, tkanek i komórek. Odżywiają je, wzmacniają, korzystnie wpływają na układ odpornościowy.

Suplement diety DelVitae Heavy Metal Detox zawiera podwyższoną zawartość substancji czynnej w porównaniu do suplementu DelVitae

W skład suplementu wchodzi:
1. Glinokrzemian z rodziny kaolinitów o nazwie Haloizyt, wyżarzony w temperaturze ok. 850 oC i rozdrobniony na młynach magnetycznych do nanocząstek. Jego zadanie polega na transporcie do krwioobiegu Preparatu Humusowego ERkh. Natomiast po pobraniu przez organizm z jego struktur wewnętrznych, z nanopłytek i nanorurek transportowanego produktu powstaje próżnia, do której absorbuje metale ciężkie, toksyny, oraz inne szkodliwe dla organizmu związki i wydala je na zewnątrz organizmu;
2. Preparat humusowy jest produkowany w odróżnieniu od konkurencji, nie procesami chemicznymi, lecz procesami biologicznymi (biochemicznymi!). W przyrodzie występuje jako produkt znany ludzkości od tysięcy lat.
Są to wielkocząsteczkowe związki organiczne o składzie zależnym od związków organicznych z których powstaje. Jego budowa, jako bardzo złożona i różnorodna, nie jest do końca poznana. Ogólnie można przyjąć, że są to związki kompleksowe węgla C, wodoru H i tlenu O.

Dodatkowo natura wzbogaca te związki kompleksowe o inne pierwiastki korzystne dla organizmów żywych, które jednocześnie pozostają w synergii. Sam preparat wprowadza w organizmach żywych równowagę kwasowo zasadową. Ponadto przyłącza do swoich struktur nawet pierwiastki radioaktywne, zabójcze dla organizmów żywych i wydala je poza organizm, podobnie jak szkodliwe wirusy, bakterie i grzyby.
W przyrodzie związki kompleksowe kwasów humusowych znajdują się często w błotach leczniczych, w ziemi ornej, w nawozach organicznych, w torfie, w lignicie i w węglu brunatnym. My produkujemy je na bazie borowiny atestowanej dla sanatoriów.
Najważniejszą cechą kwasów humusowych jest ich zdolność do wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków, wodorotlenków i wolnego ich uwalniania, kiedy wymagają tego organizmy żywe.

Kwasy humusowe, dzięki ich własnościom uważa się za potencjalnie przydatne do detoksykacji substancji skażających środowisko naturalne. Mają też one zastosowanie w produkcji roślinnej i zwierzęcej powodując zwiększenie produktywności. Szczególnie ważny jest fakt, że są to substancje naturalne, które nie obciążają środowiska naturalnego.
Substancje działają naturalnie – nic nie zabijają, nic nie niszczą – działają tak, jak to przyroda robiła przez całe tysiąclecia, aby chronić równowagę i zapewnić przeżycie wszystkich organizmów.
Kwasy humusowe i ich lecznicze działanie jest znane od tysięcy lat. Jednakże od lat sześćdziesiątych XX wieku następuje dynamiczny wzrost zainteresowania tymi kwasami w dziedzinie nauk medycznych, gdyż jako ostatnie „ogniwo łańcucha pokarmowego” przy intensywnej gospodarce rolnej, jesteśmy pozbawieni w pokarmie wielu witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i mikroelementów.
Autorzy suplementu DelVitae po wieloletnich doświadczeniach w rolnictwie wielkoobszarowym zauważyli powtarzalność oddziaływania tych związków kompleksowych zarówno w glebie, roślinach, u zwierząt, ale także w organizmie człowieka, który jest także tworem natury. Dlatego rekomendują stosowanie tego suplementu bez najmniejszych obaw dotyczących szkodliwości dla zdrowia.
Wystarczy 10 – 15 dni, aby kwas humusowy zawarty w preparacie pobudził układ odpornościowy. Jednocześnie haloizyt absorbuje i wydala z organizmu szkodliwe związki.

W celu ułatwienia dawkowania preparat jest umieszczony w atestowanych, żelatynowych kapsułkach o pojemności 0,75 g.
Zalecane stosowanie: 1 kapsułka 2 razy dziennie (rano i wieczorem)
Wnioski:
Organizm ludzki jest wspaniały. W swojej doskonałości sam potrafi się uleczyć. Trzeba mu tylko dostarczyć niezbędnych składników budulcowych, wyeliminować substancje szkodliwe, pobudzić układ odpornościowy.

You might also like